Udgivelser

På denne side finder du en række vejledninger og anbefalinger, som kan bruges som inspiration og indgå som supplement til de gældende normer og standarder. Vejledninger og anbefalingerne er et resultat af branchesamarbejdets arbejde og har til formål at styrke samarbejdet mellem parterne, samt øge produktiviteten og forbedre kvaliteten.


 

 • Krav til BIM modeller

  Januar 2020
  Den første udgave af ’Disciplin model specification’ (Specifikation for fagmodeller) er nu blevet udarbejdet og er første udgivelse på rejsen mod mere ens krav til vores modeller i Anlægsbranchen. BIM Infra.dk arbejdsgruppe ’Krav til BIM-modeller’ har siden efteråret 2018 arbejdet med at ensrette kravene til modeller i Banedanmark og Vejdirektoratet.

 • Klassifikation og objektstruktur

  Januar 2020 Arbejdsgruppen Klassifikation og Objektstruktur under BIM Infra.dk har udarbejdet en anbefaling angående klassifikationssystemer for infrastruktur. Arbejdsgruppen bestående af medarbejdere fra de to bygherreorganisationer i BIM infra.dk (Banedanmark og Vejdirektoratet), har tilgået arbejdet som et ”Desk Study”. Derudover har flere af arbejdsgruppens medlemmer deltaget i internationale seminarer og lokale brancheworkshops. Udgangspunktet har været vidensopbygning og identifikation og vurdering af eksisterende klassifikationssystemer. Arbejdsgruppen har desuden haft sparring ...

 • IKT-specifikationer

  November 2019 Som led i det strategiske arbejde med at skabe et solidt BIM-fundament, har BIM Infra.dk udarbejdet en sammenskrivning af Banedanmark og Vejdirektoratets nuværende IKT krav. Resultatet er et samlet paradigme, som består af fælles, generelle og projektspecifikke beskrivelser. Dokumentet kan downloades her: Paradigme - IKT-specifikationer    Paradigme - IKT-specifikationer  Dokumentet har været gennem en branchehøring. Høringsmateriale , kommentarer og svar kan findes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-ikt-specifikationer/

 • Nordisk rapport om klassifikationssystemer for infrastruktur og transportsektoren

  Oktober 2019 Nordisk rapport om klassifikationssystemer for infrastruktur og transportsektoren Rapporten undersøger de aktuelle klassifikationssystemer, samtidig med at det anerkendes, at de nuværende værktøjer og systemer er nødt til at være forberedt på den voksende udvikling mod en fuld digital beskrivelse af assets og deres funktioner. Derudover ser rapporten på output fra informationsmodeller og linked data, der skaber en 'smart infrastruktur' verden. De syv vej- og jernbaneadministrationer ...

 • Lagstruktur

  ID nr. 2017-101

  Én af arbejdsgrupperne i Det Digitale Anlæg har beskæftiget sig med definering af branchestandard for lagstrukturer til anvendelse i forskellige fag i branchen. Lagene bliver løbende udvidet med flere anlægsdiscipliner og resultatet kan hentes her.

 • Referencekoordinatsystem

  ID nr. 2013-104

  Arbejdsgruppen har arbejdet med et sæt fælles retningslinjer i forbindelse med referencekoordinatsystemer til maskinstyring. Resultatet er en folder som giver en række anbefalinger til den fysiske håndtering. Desuden er der lavet et dokument med 19 konkrete punkter som kan anvendes i forbindelse med udbud.

 • Format til udveksling af data

  ID nr. 2013-101.

  Standarder er kernen i kommunikationen mellem rådgivere, bygherre og entreprenør. Ved anvendelse af 3D data optimeres forståelsen af processen under både udførsel og planlægning hvor igennem fejl identificeres og rettes. I byggebranchen arbejdes med IFC-standard, men dette anses ikke for at være anvendeligt inden for anlæg.

 • Dataindsamling fra entreprenørmaskiner

  ID nr. 2013-103.

  I dag benyttes 3D-modeller og maskinstyring allerede, men på et niveau hvor det fulde potentiale langt fra er opnået. Flere arbejdsmetoder ville kunne forbedres, hvis 3D-modellerne blev bedre integreret, end de er på nuværende tidspunkt. For at kunne benytte data fra maskiner i fremtiden er det nødvendigt at opstille en række tekniske krav, som gør data valid og troværdig for modtageren.