Udgivelser

På denne side finder du en række vejledninger og anbefalinger, som kan bruges som inspiration og indgå som supplement til de gældende normer og standarder. Vejledninger og anbefalingerne er et resultat af branchesamarbejdets arbejde og har til formål at styrke samarbejdet mellem parterne, samt øge produktiviteten og forbedre kvaliteten.


 

 • BIM klassifikation

  Aktiviteter Nyhed om BIM klassifikation for infrastruktur Invitation til workshops 16. og 30. november 2022 omkring fælles tilgang til BIM-klassifikation for infrastruktur Workshop 1 Præsentation: CCI grundprincipper Arbejdsdokument - Grundprincipper klassifikation Workshop 2 Deltagernes svar på Mentimeter undersøgelsen Projektprincipper Arbejdsdokumenter CCI valgt som strategisk retning 22.2.1: Øjebliksbillede, november 2022,  - Udkast til CCI klassificering fra BIMInfra.dk  v.00.01 Arbejdsplan Formål Aktivitet Tidspunkt 22.2.3 Afklare grundprincipperne om klassifikation Workshop 16.11.2022 22.2.4 Proces for godkendelse af nye klassifikationer Workshop 30.11.2022 Fokus 2023: faglig ...

 • IKT-specifikationer

  December 2020 Som led i det strategiske arbejde med at skabe et solidt BIM-fundament, har BIM Infra.dk udarbejdet en sammenskrivning af Banedanmark og Vejdirektoratets nuværende IKT krav. Resultatet er et samlet paradigme, som består af fælles, generelle og projektspecifikke beskrivelser. Dokumentet kan downloades her: Paradigme IKT-specifikationer 1.10 Paradigme IKT-specifikationer 1.10  IKT står for informations- og kommunikationsteknologi Formålet med IKT-specifikationerne er: at understøtte udarbejdelsen af IKT-specifikationer som aftalegrundlag mellem anlægsbranchens ...

 • Lagstruktur

  CAD lagstrukturen udgør et vigtigt værktøj til at strukturere data i CAD fagmodeller. I det tidligere branchesamarbejde for Det Digitale Anlæg (DDA), er der udarbejdet en lagstruktur, som fortsat anvendes i dag. Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen. For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, er der lavet en vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Resultatet kan hentes her.

 • Krav til BIM modeller

  Januar 2020
  Den første udgave af ’Disciplin model specification’ (Specifikation for fagmodeller) er nu blevet udarbejdet og er første udgivelse på rejsen mod mere ens krav til vores modeller i Anlægsbranchen. BIM Infra.dk arbejdsgruppe ’Krav til BIM-modeller’ har siden efteråret 2018 arbejdet med at ensrette kravene til modeller i Banedanmark og Vejdirektoratet.

 • Klassifikation og objektstruktur

  Januar 2020 Arbejdsgruppen Klassifikation og Objektstruktur under BIM Infra.dk har udarbejdet en anbefaling angående klassifikationssystemer for infrastruktur. Arbejdsgruppen bestående af medarbejdere fra de to bygherreorganisationer i BIM infra.dk (Banedanmark og Vejdirektoratet), har tilgået arbejdet som et ”Desk Study”. Derudover har flere af arbejdsgruppens medlemmer deltaget i internationale seminarer og lokale brancheworkshops. Udgangspunktet har været vidensopbygning og identifikation og vurdering af eksisterende klassifikationssystemer. Arbejdsgruppen har desuden haft sparring ...

 • Nordisk rapport om klassifikationssystemer for infrastruktur og transportsektoren

  Oktober 2019 Nordisk rapport om klassifikationssystemer for infrastruktur og transportsektoren Rapporten undersøger de aktuelle klassifikationssystemer, samtidig med at det anerkendes, at de nuværende værktøjer og systemer er nødt til at være forberedt på den voksende udvikling mod en fuld digital beskrivelse af assets og deres funktioner. Derudover ser rapporten på output fra informationsmodeller og linked data, der skaber en 'smart infrastruktur' verden. De syv vej- og jernbaneadministrationer ...

 • Referencekoordinatsystem

  ID nr. 2013-104

  Arbejdsgruppen har arbejdet med et sæt fælles retningslinjer i forbindelse med referencekoordinatsystemer til maskinstyring. Resultatet er en folder som giver en række anbefalinger til den fysiske håndtering. Desuden er der lavet et dokument med 19 konkrete punkter som kan anvendes i forbindelse med udbud.

 • Format til udveksling af data

  ID nr. 2013-101.

  Standarder er kernen i kommunikationen mellem rådgivere, bygherre og entreprenør. Ved anvendelse af 3D data optimeres forståelsen af processen under både udførsel og planlægning hvor igennem fejl identificeres og rettes. I byggebranchen arbejdes med IFC-standard, men dette anses ikke for at være anvendeligt inden for anlæg.