BIM Infra.dk

Et bygherresamarbejde om digitale transformation i anlægsbranchen 2021-2026
Værdiskabelse gennem BIM

Ambitionen er at motivere anlægsbranchen til at levere og indgå i innovative løsninger, som sikrer tværgående gevinstrealisering med BIM. Ensartede BIM-anvendelser understøtter branchens investeringer i digitalisering og sikrer en helhedsorienteret tilgang til BIM i anlægsbranchen.

Bygherredrevet BIM-transformation i fællesskab

Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Sund & Bælt, Femern A/S og Københavns Kommune sætter BIM retningen for infrastrukturbranchen i Danmark. Udviklingen afstemmes med anlægsområdets traditionelle parter såvel som teknologiens spillere på markedet. Ensartet kravsstillelse skal sikre anvendelse og udvikling af BIM på anlægsprojekter, og agerer inspiration til standardisering i branchen.

Fokus