Home – BIM Infra.dk

Et samarbejde om den digitale transformation i anlægsbranchen 2018-2022


For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med et sæt udviklingsrammer samt en række skabeloner. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Resultaterne vil løbende blive opsamlet og evalueret, og positive erfaringer vil bidrage til de eksisterende BIM infra.dk specifikationer og vejledninger samt bidrage til branchens øvrige standardisering. Testmodellen har fået sit eget hjørne på hjemmeside som kan findes her biminfra.dk/testmodel

Ny hjemmeside dedikeret BIM Infra.dk’s testmodel og projekter er nu i luften

I december 2020 lancerede vi i BIM Infra.dk en testmodel, som giver projekter en udviklingsramme og en …

Anlægsdelsspecifikationer – Samarbejde med DiKon Anlæg

Ved anvendelsen af BIM er det vigtigt at anlægsbygherren stiller entydige krav til geometri og egenskabsdata gennem …

BIM infra.dk testmodellen er nu en realitet

1. udgave af BIM Infra.dk’s testmodel er nu en realitet. Beskrivelser og skabeloner kan findes her: BIM …