Udgivelse af IKT specifikationer

Resultatet af arbejdet med fælles IKT – specifikationer ligger nu på vores hjemmeside under udgivelser og kan findes her:

BIM Infra.dk IKT-Specifikationer

I forbindelse med udarbejdelse af materialet inviterede Vejdirektoratet og Banedanmark d. 27. maj til en høringsworkshop for eksterne rådgivere, entreprenører og bygherre. På projektgruppens vejene vil vi gerne sige tak for den store opbakning til høringsworkshoppen. Det var konstruktive input der blev bragt på bordet. De input som projektgruppen har fået, er så vidt det er muligt, blevet indarbejdet i den fælles IKT – specifikation.

Projektgruppen har samlet alle input og lavet en samlet besvarelse som kan findes her:

Høringsvar – IKT-specifikationer