Udførelsesinformation

Beskrivelse

En proces hvor digital information fra 3D-modeller bruges til fabrikering og bestilling af materialer eller komponenter. I mange tilfælde kan data læses direkte i maskiner eller produktionsenheder så manuelt arbejde helt eller delvis kan automatiseres. Udførselsinformationen kan også bestå af understøttet tilgængelighed af data på byggepladsen i form af f.eks. tablets, BIM kiosker osv.. Relevansen af udførselsinformation kræver nøjagtighed og koordinering mellem mange af projektets interessenter i faserne inden selve udførelsen.

Potentiel værdi
 • Sikrer kvaliteten af information
 • Øger præcision ved hjælp af maskinstyring
 • Øger fremstillingsproduktivitet og sikkerhed
 • Reducerer lead time
 • Muliggør at projektmaterialet kan opdateres med projektændringer ifm. aflevering
 • Reducerer afhængigheden af 2D-arbejdstegninger
 • Begrænser afsætningsfejl ved at linke 3D-modeller til faktiske koordinater
 • Reducerer tid brugt på fagtilsyn
 • Reducerer omarbejder igennem adgang til opdaterede 3D-modeller
 • Begrænser sprogbarriere igennem datadreven kommunikation
Ressourcekrav og forudsætninger
 • Modellerings- og kvalitetssikringssoftwares
 • Fælles datamiljøer (CDE)
 • 3D fagmodeller
 • Designstandarder og normer
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • Kvalitetssikrede rumlige data i eksakte koordinater      
BIM niveauer

Udførelsesinformation forhold fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIM anvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for Udførelsesinformation

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
3D-modeller bruges til dataudtræk, fx med præcise koordinater til detailplanlægning af jordarbejder3D-modeller bruges til dataudtræk til automatisering af processer, fx med præcise koordinater til maskinstyring3D-modeller, eller data herfra, bruges direkte i automatiseret fremstilling af komponenter, fx bærende elementer, armering, rørstykker, etc.Data bruges konsekvent til at optimere indbyggede konstruktioner, i et fælles datamiljø som også kan modtage information, fx fra sensorer
Tabel der beskriver de fem overordnede niveauer for Udførelsesinformation