4. Generalisering

           

På baggrund af projektets resultater og anbefalinger, laver BIM infra.dk en opsamling på tværs af alle testprojekter. Her fokuseres på, hvilke gevinster der kan generaliseres og bringes i spil på fremtidige infrastrukturprojekter. Eventuelle ændringer indarbejdes i BIM Infra.dk’s materiale. BIM anlægsforum bruges løbende som sparringspartner, og ved væsentlige ændringer i materialet foretages en branchehøring.