3. Gennemførelse

           

Gennemførelse af testen bygger på planlægningsfasen. Her vil det være nødvendigt at justere og opdatere dokumentationen i takt med at BIM anvendelserne bliver yderligere detaljeret.

Når anvendelserne er gennemført, laves en endelig dokumentation og effekten evalueres. Til slut laves en samlet projektevaluering, med fokus på at videregive anbefalinger til generalisering i BIM infra.dk.