Testmodel

For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med et sæt udviklingsrammer samt en række skabeloner. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Resultaterne vil løbende blive opsamlet og evalueret, og positive erfaringer vil i samarbejde med BIM anlægsforum blive indarbejdet i de eksisterende BIM infra.dk specifikationer og vejledninger.


           

Testmodellen bygger på principperne i BIM execution planning, hvor begrebet BIM anvendelser spiller en central rolle. BIM Infra.dk har udarbejdet en guide til at forstå og udvælge BIM anvendelser, som kan findes i en engelsk udgave ved at følge dette Link: BIM use guide. Mange af testmodellens skabeloner understøtter ligeledes arbejdet med BIM anvendelserne.

Testmodellen er principiel og skal tilpasses det enkelte projekt. Det forventes ikke, at alle projekter følger modellens trin fra start til slut. Der vil for eksempel være allerede igangværende projekter som bidrager med test. Det vil være en fordel at genbesøge aktiviteterne fra de tidligere faser. I planlægningen arbejdes der til et muligt detaljeringsniveau for BIM-anvendelserne. Det må forventes at planlægning og udvikling foresætter imens projektet gennemføres. Derfor genbesøges og opdateres den udførte planlægning løbende. Testmodellen består af følgende 4 faser:

På siderne gives et eksempel på hvordan testmodellen kan anvendes, men det skal igen bemærkes, at hvert enkelt projekt skal forholde sig til modellen. Testmodellen vil i sig selv løbende blive evalueret. De praktiske erfaringer fra arbejdet med testprojekterne vil blive indarbejdet og hele tiden være med til at forbedre modellen og de tilhørende skabeloner.

Dokumentation

Som opfølgning og dokumentation på testprojektet laves en testrapport. Rapporten tager udgangspunkt i en word skabelon som løbende udfyldes efterhånden som testfaserne skrider frem. Ændres forudsætningerne fra de tidligere faser som følge af forudsætningsændringer, testresultater eller evalueringer, er det hele tiden muligt at genbesøge og opdatere dokumentationen. Skabelonen for testprojektrapporten er i første omgang udarbejdet på dansk, men ønsker projekterne at lave en engelsksproget dokumentation, udarbejder BIM infra.dk dette.

Nedenstående tabel viser overskrifterne i testrapporten, og giver et overblik over hvilke afsnit der løbende tilføjes som faserne skrider frem. Dokumentationen for de tre første faser laves af testprojektet i samarbejde med BIM infra.dk. Generalisering laves i BIM Infra.dk i samarbejde med BIM anlægsforum.

Testprojektrapport udarbejdes i samarbejdet med BIM Infra.dk.

Generaliseringen laves af BIM Infra.dk i samarbejde med BIM anlægsforum, eller som input til øvrige branchesamarbejder

1. Ide2. Planlægning3. Gennemførsel4. Generalisering
ProjektbeskrivelseProjektbeskrivelseProjektbeskrivelseKrav til BIM modeller
FokuspunkterFokuspunkterUdfordringer/risiciBIM anvendelser
BIM ønskerBIM ønskerProjektets BIM ønskerIKT paradigme
BIM anvendelserBIM anvendelserMulige BIM anvendelserTestmodel og beskrivelser
VærdiskabelseVærdiskabelseMulig værdiskabelse 
 Fagområder og interessenterFagområder og interessenter 
 PrioriteringPrioritering af anvendelser 
 ProjektorganisationProjektorganisation 
 UdviklingssporUdviklingsmatrix 
 BIM modenhedFastlægge BIM modenhed 
 Konkretisering og værdiskabelseVærdiskabelse for anvendelser 
 BIM anvendelserBIM anvendelser 
  Evaluering af projekt 
  Evalueringer af BIM anvender 

Til hver af faserne er der udarbejdet en række skabeloner og dokumenter, som understøtter test og dokumentation. Nedenstående tabel giver et overblik over hvornår de forventes anvendt gennem faserne.

Værktøjer