Tegningsproduktion

Beskrivelse

En proces hvor en 3D-model og dets informationer bruges til fremstilling af 2D-tegninger. Nøglen til effektiv tegningsproduktion sker ved udtræk fra en eller flere korrekt detaljerede og informerede 3D-model(ler), hvor der sikres at informationen kun er tilgængelig når den er samlet ét sted. Tegningsproduktionen bør derfor som udgangspunkt ikke bestå af manuelle detaljeringer eller information kun tilgængeligt på tegningen, men være et direkte resultat og udtræk af en koordineret proces omkring en 3D-model.

Potentiel værdi
 • Genererer hurtigere hoved- og detaljetegninger ud fra tværfaglige fællesmodeller
 • Forbedrer tegningskvaliteten generelt
 • Automatiserer tegningsopdatering på baggrund af modelgeometri
 • Muliggør automatisk udtræk af aktiviteter/entreprisearbejder til udførelsestidsplaner og arbejdstegninger
 • Forbedrer konsistensen i tegningssæt med gennemgående basis i de samme tværfaglige 3D-koordineringsmodeller
 • Forhøjer kvaliteten og effektiviteten af projekteringsfaserne og reducerer varigheden af tegningsopgaver.
Ressourcekrav og forudsætninger
 • Modellerings- og kvalitetssikringssoftwares
 • Fælles datamiljøer (CDE)
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • 3D fagmodeller
 • Designstandarder og normer
BIM niveauer

Tegningsproduktion af eksisterende forhold fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIM anvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for Tegningsproduktion:

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
3D-modeller er delvist i brug til tegning af hovedgeometri og giver grove omrids af områder til manuel detailbehandling3D-modeller er i brug til tegning af hovedgeometri og giver veldefinerede omrids af områder til manuel detailbehandlingAl geometri er udtræk fra modeller og der anvendes automatiseret detaljering af udvalgte områderHovedparten af faggrupper bruger 3D-modeller til komplet tegningsproduktion og der er sjældent manuel detailbehandlingProjekteringen er fuldstændig modelbaseret og automatiseret, uden manuel behandling af nogen art.
Tabel der beskriver de fem overordnede niveauer for Tegningsproduktion