Reality modeling Storstrømsbroen

Introduktion

Når den nye Storstrømsbro om nogle år bliver taget i brug, så skal den gamle bro rives ned. Planlægning af nedrivningen er igangsat hen over sommeren 2020, og der skal blandt andet laves undersøgelser, indhentes tilladelser og udarbejdes udbudsmateriale m.m., inden opgaven efter planen sendes i udbud 2023. Det er en unik opgave uden fortilfælde i Danmark. Vi har aldrig før skulle nedrive et bygningsværk af denne størrelse.

Projektets hjemmeside: Storstrømsbroen | Vejdirektoratet

Fokus på Reality modeling

I forbindelse med Vejdirektoratets udbud af nedrivningen af den eksisterende Storstrømsbro er der udarbejdet en model. På baggrund af fotografier skabes en 3d model af den eksisterende Storstrømsbro. Modellen suppleres med links til eksisterende tegningsmateriale. 

Ideen er opstået i Vejdirektoratet i et samarbejde mellem Søren Hauge Krabbe og Svend Elgaard. Modellen skabes for at have et let tilgængeligt grundlag af broen, der kan give både rådgiver og bydende entreprenører en række nyttige informationer.

Serier af BIM anvendelse

FormålBIM anvendelse
1. Indsamle1.1 Eksisterende forhold modelleret på baggrund af foto
1.1 Eksisterende havbundsforhold importeret fra Banedanmark
2. Generere2.1 Annotering af brosøjler Egenskabsdata tilføjet i form af link til eksisterende tegninger
4. Kommunikere4.1 Visualisering af broen for projektets interessenter
4.3 Dokumentation af længde, arealer og rumfang

Værdiskabelse

Modellen anvendes til test af følgende:

  • Visualiseringer til projektdeltagere
  • Visualiseringer til borgere
  • Foretage virtuel visuel inspektion
  • Foretage mål af længde, arealer og rumfang
  • Grundlag for projektering af forlægninger af eksisterende veje
  • Grundlag for planlægning af broens nedrivning
  • Visualisering på byggemøder

IT ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af modellen 

HardwareSoftwareData
Projektweb Done med monteret kamera Kraftig PCBentley ProjectWise Bentley ContextCapture Bentley MicroStationMicroStation Reality mesh

Eksempler

Browservisning af 3d modellen: Link til webvisning

Video som viser tilknytningen af tegninger:

Eksterne links