Visualisering af ny Storstrømsbroen

Introduktion

Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.

Projektets hjemmeside: Storstrømsbroen | Vejdirektoratet

Fokus på visualisering

For at styrke kommunikationen omkring udseende og funktionen af den ny Storestrømsbro er der udarbejdet en række videofilm på baggrund af 3d modeller.

FormålBIM anvendelse
2. Generere2.1 Modellering eksisterende forhold
2.1 Modellering af af bro
4. Kommunikere4.1 Visualisering af broen for projektets interessenter