Fotogrammetri Hobro-Aalborg

Introduktion

I forbindelse med sporfornyelse af strækningen Hobro-Aalborg blev kantbjælkeudskiftningen af sporbærende bro nr. 21144 brugt som testprojekt fra designfasen til udførsel samt inddragelse af driften. Metoden omfatter en indmåling af bygværket ved hjælp af drone under banen i drift både før og efter kantbjælkeudskiftningen. Testprojektet blev udført fra april 2019 til februar 2020.

For uddybende information, se testprojektets rapport og præsentation:

Fokus på udnyttelse af fotogrammetri

På baggrund af fotografier taget med drone, håndholdt kamera samt flere kontrolpunkter skabes en 3d model af den eksisterende bro 21144 og dets umiddelbare omgivelser. Teknologien kaldes fotogrammetri eller reality-modeling. Hertil blev modellen tilknyttet tilstødende information via links direkte i modellen. Modellen blev udført både i forbindelse med udbudsperioden som en del af udbudsmaterialet samt i forbindelse med as built dokumentationen både under og efter udførelsesperioden. Indmålingen og dataprocesseringen af modellen blev udarbejdet af Sweco i forbindelse med design af løsningen.

Ideen til testprojektet kom resultat af en brancheworkshop udført af BIMInfra.dk i december 2018 hvor repræsentanter fra branchens aktører pegede på test af en samarbejdsmodel ved brug af reality-modeling.

Serier af BIM anvendelse

FormålAnvendelse
Indsamle1.1 Eksisterende forhold genereret på baggrund af foto
Generere2.1 Design og modellering af kantbjælker og støttevægge
2.2 Egenskabsdata tilføjet i form af links til relevant information i forbindelse med tilbudsperioden
Analysere3.2 Tilpasning af løsning til eksisterende forholds begrænsninger
Kommunikere4.1 Visualisering af broen i forbindelse med designperioden samt udbudsmaterialet
4.3 Dokumentation af forhold inden projektet start, under udførsel samt som as built dokumentation

Værdiskabelse

Følgende værdier er blevet diskuteret under testprojekts periode:

 • Bedre kvalitet af opmålingen og registrering
 • Opmåling og registrering af broen uden behov for sporspærringer
 • Bedre visuelt grundlag for kommunikation mellem projektdeltagere
 • Foretage virtuel visuel inspektion
 • Visualisering på byggemøder
 • Bedre overblik over relevante udbudsdokumenter
 • Bedre overblik over projektets omfang
 • Bedre overblik over det omgivende anlæg
 • Bedre dokumentation af det udførte arbejde
 • Mulighed for sammenligning af før og efter situation
 • Ved brug af metoden ved årlige eftersyn kan modellen opdateres løbende og vise den aktuelle tilstand løbende

IT ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af modellen

HardwareSoftwareData
Drone med monteret kamera Håndholdt kamera Kraftig PCBentley ProjectWise Bentley ContextCapture Bentley MicroStationBilleder, koordinatindmålinger

Links

Link til lignende testprojekter: