Eksempler

Som inspiration til testprojekterne og for at konkretisere BIM anvendelserne, er der etableret en eksempelsamling. Udgangspunktet er serier af BIM anvendelser anvendt på konkrete projekter. Listen udbygges løbende.