Droneeftersyn af Vejlefjordbroen

Introduktion

Vejdirektoratet ser anvendelsen af droner i relation til bygværker, asset data, databaser, informationsteknologi og BIM (Building Information Modelling). Dronen kan give meget værdifuld information alene på grundlag af de indsamlede data, men det fulde potentiale som et effektivt redskab ved fremtidige broeftersyn opnås først, når eftersynsingeniøren bruger disse data sammen med nye avancerede it-værktøjer.

Tema om Broer og vejtunneler i Danmark | Vejdirektoratet

Fokus på digital tvilling

I forlængelse af den teknologiske udvikling leverer dronen bedre og mere præcise billeder, der sammen med softwareløsninger kan hjælpe med at skabe en 3D-model med en relativ høj detaljeringsgrad af bygværket. Modellen er dermed en forholdsvis nøjagtig repræsentation af bygværket, og modellen kan være nyttig til at opnå et hurtigt overblik over bygværket og dermed fungere som en slags digital tvilling. I forbindelse med eftersynet kan ingeniøren udbygge den geometriske model til en BIM-model med intelligente objekter, der indeholder information om fx identificering og lokalisering af skader.

Anvendelse af kunstig intelligens (AI)

Softwareudviklere stiller løbende nye avancerede it-værktøjer til rådighed for eftersynsingeniøren fx automatiserede billedanalyser og præsentationsværktøjer. Dette vil med tiden gøre det muligt for eftersynsingeniøren at identificere potentielle problemområder endnu hurtigere og med endnu lavere omkostninger. Automatiseringssoftwaren, ofte benævnt kunstig intelligens, fjerner behovet for manuelt at gå gennem tusindvis af fotos, og softwaren kan ”se” mange detaljer, der er ”usynlige” eller uoverskuelige for det menneskelige øje. Den kunstige intelligens kan i dag identificere en lang række betonskader såsom revner, rust og betonafskalning. Softwaren kan ligeledes lette arbejdet med analyse og konvertering af dronebilleder til den endelige afrapportering i en eftersynsrapport.

Serier af BIM anvendelse

Anvendelser – BIM Infra.dk

FormålAnvendelse
1. Indsamle1.1 Foto af bygværk
2. Generere2.1 Digital model af bygværkets synlige overflader.
3. Analysere3.2 Bygværkets aktuelle tilstand vurderes med hjælp fra AI
4.2 Resultatet indgår Vejdirektoratets Asset Management System
4. Kommunikere4.1 Visualisering af broen for projektets interessenter
4.1 Visualisering til virtuel inspektion

Værdiskabelse

Modellen anvendes til test af følgende:

  • Forbedrer effektiviteten i forhold til identifikation af bygværkers tilstand
  • Visualiseringer så det er muligt at genbesøge bygværket digitalt
  • Automatiserede analyser som medvirker til reduceret tidsforbrug
  • Levere grundlag for fagspecialister
  • Foretage mål af længde, arealer og rumfang
  • Input til Vejdirektoratets Asset Management System

Vejdirektoratets konklusion er, at dronerne og de tilknyttede it-værktøjer bliver mere og mere effektive, og det forventes, at teknologien bliver et brugbart værktøj ved fremtidige eftersyn af bygværker. Droneeftersynet forventes ikke at kunne erstatte det traditionelle eftersyn, idet visuelle eftersyn indenfor armslængde-princippet stadig gælder for særligt kritiske eller beskadigede områder af bygværket. Ligeledes vil ”destruktive” undersøgelser af fx armeringens tilstand kræve fysisk adgang til de områder, der skal undersøges. Ved anvendelse af dronen kan eftersynsingeniøren effektivt kortlægge bygværket i sin helhed, og dermed kan dronen være en hjælp til at afgrænse de områder, som skal inspiceres nærmere af ingeniøren, hvorved de samlede omkostninger reduceres.

Ved at bruge ubemandede luftfartøjer kan Vejdirektoratet i fremtiden minimere de samfundsmæssige risici, antallet af arbejdstimer og øvrige omkostninger, der er forbundet med de traditionelle eftersynsmetoder, som kræver specielt udstyr og højt ekspertiseniveau. Det område, der på den korte bane har størst potentiale for besparelser og effektiviseringer ved inspektioner med droner, er ved de store bygværker, og særligt de bygværker, som fører statens veje over vand.

IT ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af modellen

HardwareSoftwareData
Professionel drone med monteret højopløseligt kamera Kraftig PC til at genere model Almindelig PC eller mobil enhed til at se modellenBentley ProjectWise Bentley ContextCapture Bentley MicroStation   Browser adgang til inspektionerFoto
OBJ file
3MX format
Eksterne links