Dagsorden BIM godkendelsesmøde

To-do liste før BIM Godkendelsesmøde
 1. Udkast til IKT-specifikation
 2. Evt. udkast til BIM Execution Plan
 3. Tidsplan for gennemførelse af BIM test
 4. Kvalitetssikringsplan
 5. Evt. kvalitetssikringsskabeloner
 6. Omkostninger ved testprojekt, inkl:
  • Ressourcer/bemanding
  • Software
  • Software undervisning
  • IT support
  • Hardware
  Testprojekt godkendelsesmøde dagsorden:
RækkefølgeAktivitet
1Gennemgå udkastet til BIM Execution Plan, herunder roller, ansvarsområder og estimeret arbejdstid, projektmilepæle, nøgleleverancer og leveringsplan
2Gennemgå projektstyringssystemet for at sikre, at planen følges, og at planen er opdateret. Skabelon til kontroldokumenter skal være klar på kommunikationsplatformen
3Skitsere proceduren for formel vedtagelse af BIM-udførelsesplanen og overvågning/opfølgning på arbejdet
4Bliv enige om forestående opgaver og hvem der er ansvarlig for hvad
5Godkend omkostninger ved testprojektet, i et udkast til en ATR eller lignende
Ovenstående tabel viser dagsordenen for et BIM godkendelsesmøde.