2. Generere


                 

Formål

At skabe en digital repræsentation af planlagte elementer i infrastrukturprojekter gennem følgende 3 overordnede BIM anvendelser:

NrAnvendelseBeskrivelse
2.1KonstruereFastlæggelse af geometrien for de enkelte elementer. Detaljeringsgraden ændres løbende så det passer til det aktuelle stadie i livscyklus.
2.2AttribuereFastlæggelse af tekniske og funktionionelle egenskaber for de enkelte elementer. Detaljeringsgraden ændres løbende så det passer til det aktuelle stadie i livscyklus.
2.3SystematisereIndarbejdelse af metadata til data- og processtyring. Eksempler er rettigheder, dato, klassifikation, navngivning, nummerering osv.