Agenda

Den videre udvikling i BIM infra.dk sker gennem testprojekter. Her bygges oven på de resultater, der blev skabt i arbejdet med definering og uddybning af BIM modenhedsniveau 2: BIM Infra.dk modenhedsniveau 2

For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med et sæt udviklingsrammer samt en række skabeloner. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Resultaterne vil løbende blive opsamlet og evalueret, og positive erfaringer vil i samarbejde med BIM anlægsforum blive indarbejdet i de eksisterende BIM infra.dk specifikationer og vejledninger.

Testmodellen bygger på principperne i BIM execution planning, hvor begrebet BIM anvendelser spiller en central rolle. BIM Infra.dk har udarbejdet en guide til at forstå og udvælge BIM anvendelser, som kan findes i en engelsk udgave ved at følge dette Link: BIM use guide. Mange af testmodellens skabeloner understøtter ligeledes arbejdet med BIM anvendelserne.

De overordnede rammer for indgåelse af aftaler om BIM testprojekter er beskrevet i følgende baggrundsnotat Rammer for test. Som supplement giver denne hjemmesiden et bud på de aktiviteter og skabeloner som understøtter gennemførsel af testprojekter: Testmodel – BIM Infra.dk.

Vejledningen for BIM-anvendelserne samt de tilhørende skabeloner er udarbejdet engelsksprogede. Det vurderes løbende om der er behov for at oversætte skabelonerne til dansk. Det enkelte testprojekt bestemmer selv i hvorvidt skabelonerne udfyldes på dansk eller engelsk.

Videopræsentation af tankerne bag testmodellen præsenteret på høringsmøde 4. december 2020