3D Modelgranskning

Beskrivelse

En proces hvor relevante interessenter får adgang til en 3D-model og kan komme med kommentarer og rettelser til diverse designaspekter og løsninger. Denne BIM anvendelse foregår i et virtuelt, tværfagligt fællesmiljø, hvor også relevante design- og granskningskriterier er gjort tilgængelige og det er vedtaget hvilken kvalitetssikringsfokus der er fastlagt. Processen kan med fordel planlægges med faste intervaller eller inden faseskift, for at sikre sammenhæng mellem det digitale og fysiske produkt.

Potentiel værdi
 • Alle granskningsresultater kan lagres i en samarbejdsmodel hvilket giver overblik over granskningshistorik
 • Forskellige designvarianter/optioner kan modelleres på baggrund af gennemførte granskninger
 • Reducerer projekteringstiden frem til vedtaget design
 • Mulliggør evalueringer af i hvilken grad et projektmateriale/design imødekommer kravene som stillet af bygherre
 • Forbedrer praksis for granskning ift. bygbarhed og arbejdsmiljø
 • Forbedrer kommunikationen af projektet til alle projektparter
 • Muliggør hurtig validering af hvorvidt et projektmateriale imødekommer scope/program
Ressourcekrav og forudsætninger
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • Fælles datamiljø (CDE)
 • Visualiserings- og renderingssoftwares
 • CAD software
 • Modellerings- og kvalitetssikringssoftwares
BIM niveauer

3D-modelgranskning fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIManvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for 3D-modelgranskning:

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
Et fælles digitalt granskningsværktøj er udvalgt og bruges til visse dele af et projektEt fælles digitalt granskningsværktøj er i brug og bruges mellem alle parter i projekteringenEt fælles digitalt granskningsværktøj er i brug og bruges mellem alle parter i projektet, med direkte adgang for bygherre, entreprenører og leverandørerEt fælles digitalt granskningsværktøj er i brug og der er en etableret proces for gennemgang og overdragelse til drift og vedligehold/Asset managementEt fælles digitalt granskningsværktøj er i brug hvor alle relevante parter kan se og udføre løbende 3D-modelgranskning, også på håndholdte enheder
Tabel der beskriver de fem niveauer for 3D-modelgranskning