3D Koordinering

Beskrivelse

En proces hvori et software anvendes til at foretage kollisionskontroller i projekteringen for at afdække mulige konflikter internt i fagmodeller, mellem forskellige fag, i forhold til specifikke designkrav, i forhold til eksisterende omgivelser, osv.. Processen kan med fordel planlægges udført i faste intervaller og i koordineret takt med udviklingen af de enkelte fags informationsniveauer og evt. delleverancer.

Potentiel værdi
 • Muliggør tværfaglig koordinering af fagmodeller
 • Reducerer eller eliminerer bygbarhedsproblemer i udførelsen, nedbringer tekniske forespørgsler
 • Visualiserer byggearbejdet
 • Forhøjer produktiviteten
 • Reducerer omkostninger generelt, færre projektændringer
 • Reducerer byggeperioden
 • Modeller bliver gradvist mere og mere bygbare igennem koordinering
 • Identificerer
 • Forhøjer produktiviteten i projektering på tværs af fagligheder
Ressourcekrav og forudsætninger
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • Modellerings- og kvalitetssikringssoftwares
 • Fælles datamiljøer (CDE)
 • 3D fagmodeller
BIM niveauer

3D-koordinering fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIM anvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for 3D-koordinering:

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Enkelte 3D-fagmodeller anvendes til intern (fagspecifik) kollisionskontrol og koordineringAlle 3D-fagmodeller anvendes til intern (fagspecifik) kollisionskontrol og koordineringTværfaglige kollisions- og konsistenskontroller tilrettelægges og udføres i faste intervaller mellem udvalgte fagAlle kollisionskontroller er tværfaglige og i standardformat, hvor 3D-modeller også tjekkes konsekvent for korrekt og sammenhængende informationsniveauHovedparten af  kollisionskontrol og konsistenskontrol er fuldt automatiseret, udarbejdes i en fast takt og afrapporteres i standardformat .
Tabel der beskriver de fem niveauer for 3D-koordinering