3D armering, Bro Gremmeløkke Å

Introduktion

Vejdirektoratet har i forbindelse med udvidelsen af Vestfyn motorvejen opgaven at opføre Bro 26131 – Gremmeløkke Å. Det er valgt at bruge bruge projektet som testprojekt fra designfasen til udførsel. Metoden omfatter modellering af 3D armering på baggrund af et eksisterende design bestående af 3D beton geometri og 2D armeringstegninger. Testprojektets design blev udført fra februar 2021 til maj 2021. Til planlægning af udførselsperioden af broen i 2022 forventes det at arbejdet med digital klippebukkeliste og 3D model blive genoptaget i forbindelse med 4D-tidsplanlægning og bestilling af armering.

Beskrivelse af anvendelsen af BIM

Udover en lille opgradering af 3D betongeometrien blev 3D armering modelleret i broen ud fra et oprindelig design i 2D tegninger. Hver armeringsgruppe blev tildelt relevante attributter, metadata osv. så korrekt information til udførslen og produktionen er indbygget i modellen. Modellen er klassificeret og struktureret efter udførselstakten således at alle elementer er bundet op på tiden og klargjort til fremtidig 4D-tidsplanlægning.

Modellen omfatter følgende armeringselementer:

Serier af BIM anvendelse

FormålAvendelse
Generere2.1 Modellering af 3D armering
Generere2.2 Overholdelse af produktionskrav vedr. standard armeringstyper og specielle typer samt detaljeringsgrad Klassificering og inddeling af armering i logisk udførselstakter
Genere2.2 Forberedt til 4D-tidsplanlægning
Analysere3.2 Validering og optimering af armeringsdesign
Realisere5.2 Produktionsspecifikationer af armering

Værdiskabelse

Følgende værdier er blevet diskuteret under testprojekts periode:

 • Muliggør tæt samarbejde og samskabelse mellem projektets parter
 • Giver transparens i projektmaterialet og egenskabsdata
 • Bedre visuelt grundlag for kommunikation mellem projektdeltagere
 • Foretage virtuel visuel inspektion
 • Visualisering på byggemøder
 • Optimerer byggepladsledelse og byggepladsindretning
 • Bestilling af materiale via 3D modellen
 • Indsigt i hvordan 3D armering bliver en del af fremtidens projekter
 • Muliggør hurtigere designoptimering

IT ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af modellen                                                                                                                                                                                                                

Hardware Software Data
Kraftig PCTekla Structures
Tekla Modelsharing
Rhino/Grasshopper
Excel VBA
Eksisterende 3D DGN model
Armeringstegninger

Erfaringer

Testprojektet
 • Modelopgradering/objektinddeling fra DGN til Tekla tog længere
 • Screening af kompleksitet af bropladen blev undervurderet
 • Flere bygbarhedsjusteringer end forventet
Generelt

Generalisering

 

Links

Eksternt: https://www.sweco.dk/showroom/randselva-bro/