Temadag for branchesamarbejdet ”Det digitale anlæg”

Danske Anlægsentreprenører, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet har med det etablerede samarbejde om ”Det Digitale Anlæg” arbejdet med det formål at fremme brugen af digitale værktøjer og en effektiv digital informationsudveksling.
Der er med dette samarbejde skabt en fælles ramme for informationsdeling, og udbredelse af vejledninger. Status er at de store bane- og vejprojekter alle projekteres digitalt, der udbydes som digitale modeller, som anvendes i tilbuds- og anlægsfasen.

Branchesamarbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft stillet til rådighed fra de medvirkende parter efter behov, og sekretariatsstøtte foregår primært via medarbejdere fra Vejdirektoratet og Banedanmark. Samarbejdet med anbefalinger for digitale modeller og udveksling af data er baseret på 3D-CAD modeller. Det har hidtil fungeret tilfredsstillende, men den generelle udvikling går fortsat mod øget digitalisering, og mod udvikling og implementering af BIM i infrastrukturprojekter. Udviklingen er en del af en national og international trend på dette felt, og det betyder også at det etablerede branchesamarbejde skal styrkes, hvis branchen skal fortsætte med fastlæggelse af anbefalinger.

Tirsdag den 17. januar 2017 afholdte branchesamarbejdet en workshop, som skulle være med til at
drøfte nye visioner, mål og organisering for det danske branchesamarbejde om BIM i infrastrukturprojekter. Her var fokus på hvordan vi organiserer og styrker samarbejdet, og hvilke nye mål der skal opstilles. Resultatet af dagen skal være med til at sikrer det mest effektive niveau for BIM og informationsudveksling mellem de involverede parter i projekterne.

Dagen startede med inspirationsindlæg fra Holland og Sverige efterfulgt af et indlæg fra Byggeriet. Herefter fortsatte drøftelserne omkring vision, mål og organisering. Der var en god debat om ønskerne til det fremtidige samarbejde, hvorfra pointerne løbende blev nedskrevet. Styregruppen er nu i gang med at behandle de indkommende inputs som skal ligge til grund for en opdatering af branchesamarbejdets handlingsplan og styringsdokument.

Opsamlingen fra dagen kan læses her:

Opsamling på temadag