Styringsdokument for Det Digitale Anlæg

Som supplement til handlingsplanen er der udarbejdet et styringsdokument. Dokumentet er et arbejdsværktøj for koordineringsgruppen, og anvendes i forbindelse med prioritering af opgaver. Dokumentet opdateres løbende, og fungerer desuden som en status og dokumentation for det udførte arbejde.

Dokumentet er at finde på siden “om os”