Status på høringsforløb for lagstruktur arbejdsgruppe

D. 14. oktober 2013 udløb fristen for fremsendelse af kommentarer til høringsudgave af lagstruktur. Ved udgang af høringsfristen blev der modtaget kommentarer fra følgende firmaer:

  • ATKINS
  • Grontmij
  • NIRAS
  • Rambøll
  • Vejdirektoratet

Kommentarerne blev gennemgået af gruppen og besvaret. Besvarelserne bliver sendt til de respektive firmaer pr. mail. Desuden bliver der lagt en samlet udgave af alle kommentarer inkl. besvarelserne på denne side.

Som konskvens af de modtagne høringer bliver der udarbejdet en ny lagstruktur til afvanding, kanal og vandløb, som bliver sendt til høring sammen med de resterende faggrupper i starten af 2014.