Rammer for testprojekter

BIM Infra.dk testprojekter

Den videre udvikling i BIM infra.dk vil tage udgangspunkt i testprojekter. For at skabe en ensartet tilgang er følgende model for test udarbejdet:

Testprojekterne og deres planlægning vil tage udgangspunkt i BIM anvendelser. Her vil BIM execution planning ligge til grund for test og evaluering af de enkelte anvendelser. Målet er at udvikle og opdatere de eksisterende krav til BIM modeller (LINK) samt vores IKT specifikation (LINK), så det i fremtiden vil blive muligt at anvende BIM på nye og mere avancerede måder.

I BIM infra.dk arbejdes der frem mod december 2020 på udgivelse af de samlede rammer for testprojekterne inklusiv skabeloner for planlægning og evaluering.

Materialet bygger på testmodellen suppleret af følgende notater:

 

Kommentarer til ovenstående er velkomne på info@biminfra.dk