Proces for udarbejdelse af den endelige udgave af lagstruktur

Høringsprocessen har givet anledning til større rettelser I det fremsendte høringsforslag. Dermed har gruppen set det nødvendigt at ændre på tidsplan for implementering af lagene. Tidsplanen ser således ud:

  1. Laglister med dansk beskrivelse : 3. marts 2014
    Laglister med dansk beskrivelse for TB, TC, TF, TH, TK, TT, TV og TX.
  2. Laglister med engelsk beskrivelse : 10. marts 2014
    Laglister med engelsk beskrivelse for TB, TC, TF, TH, TK, TT, TV og TX

Tidsplan for fremsendelse af høringsmateriale vedr. lagstruktur for TR (jernbaner), TG (Geoteknik) og TA (Afvanding, kanal og vandløb) bliver aftalt i arbejdsgruppen og meddelt senere.