Dialogmøde

  • Afholdt 1. juni 2021 – BIM klassifikation i infrastruktur – del II
  • Afholdt 6. november 2020 – BIM klassifikation i infrastruktur
  • Afholdt 24. september 2019 – Det har vi lært af testprojekter
  • Afholdt 5. og 6. marts 2019 – Er anlægsbranchen moden til BIM?
  • Afholdt 9. og 10. oktober 2018 – Anvendelse af BIM i infrastruktur