DDA Anbefaling

  • Lagstruktur
  • Referencekoordinatsystem
  • Format til udveksling af data