Referencekoordinatsystem

ID nr. 2013-104
Referencedata til 3D maskinstyring fås fra en GPS referencestation (egen eller RTK-tjeneste) der sender korrektionsdata til entreprenør maskinernes GPS udstyr. 3D-projektmodellen som bygherren har overdraget til entreprenøren relateres så til det givne referencesystem.
Bygherren har ansvaret for den 3D model der er skabt og dens relation til virkeligheden – og netop her er der udfordringer. Hvem skal sørge for at projektet ligger korrekt i landskabet?
Et projekt har ofte flere entrepriser og dermed flere entreprenører indblandet. Hver af dem har således hver sin referencestation af forskelligt fabrikat, typisk placeret over et til lejligheden opført fikspunkt, der er koordineret af entreprenørens egen landmåler med udgangspunkt i et par af bygherrens afsætningspunkter.

Det er oplevet, at en GPS antenne (referencestation) sidde på et skævt beslag på hjørnet af en skurvogn placeret på træklodser. Det giver en større unøjagtighed, samtidig med at der ikke er styr på kvaliteten af landmålerens koordinering og fikspunktets tilknytning til bygherrens referencesystem
Problemstillingen er derfor hvordan det sikres, at projektets parter i praksis arbejder ud fra et entydigt og retvisende udgangspunkt, som kan placere 3d modellen korrekt i landskabet.
Der arbejdes i dette delprojekt med at definere en række eksempler på beskrivelser som bygherren kan benytte i forbindelse med udbud. Samtidig udarbejdes en sæt retningslinjer til den fysiske håndtering på materiellet på byggepladsen.

Tilbage til erfaring