Referencekoordinatsystem

DDA udgivelse – oktober 14

Referencekoordinatsystem

Referencedata til 3D maskinstyring fås fra en GPS referencestation (egen eller RTK-tjeneste), der sender korrektionsdata til entreprenørmaskinernes GPS udstyr. 3D-projektmodellen, som bygherren har overdraget til entreprenøren, relateres herefter til det givne referencesystem.

En arbejdsgruppe, under Det digitale anlæg, har udarbejdet en anbefaling i form af et sæt fælles retningslinjer til brug ved anvendelse af referencekoordinatsystemer til maskinstyring.

Resultatet er en folder som giver en række anbefalinger til den fysiske håndtering. Desuden er der lavet et dokument med en række konkrete punkter, som kan anvendes i forbindelse med udbud.

 

 

Folder

Referencekoordinatsystem og maskinstyring

 

Oplæg til udbudstekst

Bygherrekrav ved referencekoordinatsystem

Bygherrekrav ved referencekoordinatsystem

Tilbage til anbefaling