Lagstruktur

DDA lagstruktur august 2021

CAD lagstrukturen udgør et vigtigt værktøj til at strukturere data i CAD fagmodeller. I det tidligere branchesamarbejde for Det Digitale Anlæg (DDA), er der udarbejdet en lagstruktur, som fortsat anvendes i dag. Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen.

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, laves der løbende mindre tilføjelser og rettelser.

Seneste vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene omfatter følgende: 

Generelt (TX), rettet:

 • Lagnavn TX_A_FKT_Gfri- rettet til TX_A_FKT_GFri- (Gravefrit område)

 

TX Generelle (TX), tilføjet:

 • TX_A_FKT_MBrn- (Membran)
 • TX_L_FRP_—– (Fritrumsprofil, uspecificeret)
 • TX_L_FRP_Funda (Fritrumsprofil, fundament)
 • TX_L_FRP_KnStr (Fritrumsprofil, konstruktion)
 • TX_L_FRP_KrToj (Fritrumsprofil, køretøj)
 • TX_L_FRP_TrFik (Fritrumsprofil, trafik)
 • TX_L_FRP_Tekst (Fritrumsprofil, tekst)

 

Bane (TR), tilføjet:

 • TR_K_—_KblRn_E (Eksisterende kabelrende)

 

Vej (TV),  tilføjet:

 • TV_G_KRN_KBK–_E (Eksisterende kørebanekant)
 • TV_G_KRN_SvStn (Svingsten)
 • TV_U_APT_—–_s (afsætningsreference)
 • TV_U_APT_KtPal (Kantpæl)

 

Vej (TV), rettet:

 • Lag-description for TV_G_KRN_KtStn_FAS “chamfered kerb” rettet til “Chamfered kerb”

 

Grundkort (TK),  tilføjet:

 • TK_G_TRF_Bro–_AND (Bro – Anden vej)
 • TK_G_TRF_Bro–_JBN (Bro – Jernbane)
 • TK_G_TRF_Bro–_MTV (Bro – Motortrafikvej)
 • TK_G_TRF_Bro–_MV- (Bro – Motorvej)
 • TK_G_TRF_Bro–_PRI (Bro – Primærvej)
 • TK_A_TEK_KGrB- (Kunstgræsbane)

 

Grundkort (TK), rettet:

 • Lagnavn TK_U_TEK_SPrt- rettet til TK_U_TEK_Prtl-  (Skilteportal)

 

“De Gule Sider” er opdateret med revisionslog, det nye undertema (FRP) i TX, samt den nye appendiks-kode (s) i kategori 3.

 

Alle DDA lagene er lavet som en samlet .zip fil indeholdende brugervejledning og opdaterede laglister. Pakken indeholder også ressourcefiler, der kan bruges af MicroStation og til dels Autocad. Disse indgår ikke i anbefalingen, men er et arbejdsværktøj, som stilles til rådighed.

En stor tak til Marianne Rask og bidragsyderne fra arbejdsgrupperne, for at gøre denne opdatering mulig.

 


Historisk

BIM Infra.dk udgivelse – februar 2021

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, er der lavet en vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Ændringerne er udarbejdet som et brancheprojekt i BIM Anlægsforum, og har været i bred høring i branchen.

De største ændringer er sket i lagstrukturerne for Bane (TR), Afvanding (TA) og Ledningsregistrering (TF).

Materialet er lavet som en samlet .zip fil indeholdende brugervejledning og opdaterede laglister. Pakken indeholder også ressourcefiler, der kan bruges af MicroStation og til dels Autocad. Disse indgår ikke i anbefalingen, men er et arbejdsværktøj, som stilles til rådighed.

Materialet er udarbejdet af to arbejdsgrupper bestående af følgende personer:

 • Morten Sørensen (Niras)
 • Rune Kruse (Rambøll)
 • Anja Kristensen (Niras)
 • Emil Blach (Cowi)
 • Jens Ring-Andersen (Rambøll)
 • Jesper Henrichsen (Atkins)
 • Jesper Larsen (HOFOR)
 • Lene Westh (Rambøll)
 • Lone Mattesen Thomsen (Cowi)
 • Maja Læssøe (Sweco)
 • Mette Madsen (Sweco)
 • Steffen Bach (Banedanmark)
 • Marianne Rask, Vex
 • Samt enkelte andre, der har deltaget i mindre omfang

 

Desuden er der kommet mange gode input fra branchen i høringsperioden.

En stor tak til bidragsyderne for denne opdatering.

 

BIM Infra.dk udgivelse – Juni 2017

1. juni 2017 – Anbefaling til brug af lagstruktur ved anlægsprojekter – Ny revision

Revision af 1. juni 2017 indeholder lagstruktur for Grundkort (TK). Desuden er der rettelser til informationssider. De reviderede sider fremgår af fanebladt ”Revisionslog” i filen ”DDA_LagStruktur_Oversigt_DGS_20170601.xlsx”.

 

 

DDA udgivelse – Juni 2017

1. juni 2017 – Anbefaling til brug af lagstruktur ved anlægsprojekter – Ny revision

Revision af 1. juni 2017 indeholder lagstruktur for Grundkort (TK). Desuden er der rettelser til informationssider. De reviderede sider fremgår af fanebladt ”Revisionslog” i filen ”DDA_LagStruktur_Oversigt_DGS_20170601.xlsx”.

 

ID nr. 2015-101

15. september 2016 – Anbefaling til brug af lagstruktur ved anlægsprojekter – Ny revision

Revision af 15. september 2016 indeholder lagstruktur for Afløbsprojektering (TA). Desuden er der rettelser til informationssider. De reviderede sider fremgår af fanebladt ”Revisionslog” i filen ”DDA_LagStruktur_Oversigt_DGS_20160912.xlsx”.

 

ID nr. 2014-101

21. november 2014 – Anbefaling til brug af lagstruktur ved anlægsprojekter – Ny revision

Revision af 21. november 2014 indeholder nu også lagstruktur for baneprojekter (TR). Desuden er der rettelser til beskrivelse af lagene og appendiks info. Fanebladt ”Revisionslog” i filen ”DDA_LagStruktur_Oversigt_20141121.xlsx” redegør for indhold af revisionen.

 

ID nr. 2013-102

23. september 2014 – Linjetyper til brug sammen med lagstruktur for forsyninger

Laglister for forsyninger indeholder linjetyper, som ikke er standard linjetyper. Filen ”DDA_linestyles_20140923.zip” indeholder de nødvendige linjetyper til brug i de mest anvendte CAD software i branchen; en ”LIN” fil til brug i AutoCAD og en ”RSC” fil til brug i MicroStation. Desuden er der en font, der skal installeres både til AutoCAD og MicroStation så det optimale resultat kan opnås. Pakken indeholder også en udskrift af linjetyperne, i pdf-format.

23. maj 2014 – Anbefaling til brug af lagstruktur ved anlægsprojekter – Ny revision

Revision af 23. maj 2014 indeholder lagstruktur for ledningsregistrering (TF). Desuden er der rettelser til beskrivelse af bro-lagene (TB) på engelsk. Fanebladt ”Revisionslog” i filen ”DDA_LagStruktur_Oversigt_20140523.xlsx” redegør for indhold af revisionen.

7. marts 2014 – Anbefaling til brug af lagstruktur ved anlægsprojekter

Høringsprocessen for lagstruktur for nedenstående faggrupper er færdig. De modtagne kommentarer og gruppens besvarelser findes her:

Link

Rettelserne er indarbejdet og lagene kan downloades her:

Link

Lagene er baseret på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret i bips publikation C201, Lagstruktur 2005 og er opdateret og udvidet løbende af bentleyuser.dk.

Følgende laggrupper er frigivet som anbefaling:

 • TC – Administrative lag
 • TB – Bro lag
 • TH – Havnelag
 • TT – Tunnel lag
 • TV – Vej lag
 • TX – Generelle lag

 

Pakken bliver løbende suppleret med nye faggrupper i takt med at de bliver udarbejdet og går i gennem en høringsproces.

Følgende ændringer kan fremhæves i forhold til basis materialet:

 • Der er defineret en gruppe af generelle lag, som er fælles mellem flere faggrupper. Laggruppen anvender ansvarskoden TX.
 • En hel del generelle lag er flyttet fra de forskellige faggrupper til de generelle lag. Dette gør lagene mere ensartet og vedligeholdelsen mere hensigtsmæssigt.
 • De forskellige lag for forskellige faggrupper er sammenlignet med hinanden og der er stræbet efter at have den samme struktur for alle lag.
 • Der er oprettet en lagstruktur for de administrative lag som tegningshoved, tegningsramme, nordpil, mv. til brug på tegningsfiler.

 

Mere specifikt omkring brugen af de generelle lag gælder det, at afhængig af projekternes behov kan man enten bibeholde ansvarskoden TX i de generelle lag eller importere lagene i de enkelte faggruppers lagstruktur og omdøbe ansvarskoden til den relevante fags ansvarskode.
Eksempel:  TX_L_HOR_Statn (Generel lag-Tracéring-Linieføring-Stationering) eller TV_L_HOR_Statn (Vej-Tracéring-Linieføring-Stationering)

 

Kontakt information til arbejdsgruppen

Gita Monshizadeh (formand), Banedanmark
Anja Sehmann Kristensen, NIRAS
Gert Friis Christiansen, Rambøll
Lone Davidsen, COWI
Lone Riisberg, NIRAS
Marianne Rask, VEX
Mikkel Bennedbæk, ATKINS
Mette Madsen, Grontmij
Morten Sørensen, Vejdirektoratet

 

Er du interesseret i dette arbejde, kan du enten kontakte en medlem af gruppen eller ved at sende mail til info@biminfra.dk.


Udgivelseshistorik:

DDA_Lagstruktur_Anbefaling_20170601

DDA_Lagstruktur_Anbefaling_20160915

DDA_Lagstruktur_Anbefaling_20141121

DDA_Lagstruktur_Anbefaling_20140523

DDA_Lagstruktur_Anbefaling_20140305

DDA_linestyles_20140923

Anbefaling

 

DDA_Lagstruktur_Anbefaling_20210819

Problemer med download?  læs her

Tilbage til anbefaling