Krav til BIM modeller

Januar 2020

Fælles udgivelse af ’specifikation for fagmodeller’

Den første udgave af ’Disciplin model specification’ (Specifikation for fagmodeller) er nu blevet udarbejdet og er første udgivelse på rejsen mod mere ens krav til vores modeller i Anlægsbranchen. BIM Infra.dk arbejdsgruppe ’Krav til BIM-modeller’ har siden efteråret 2018 arbejdet med at ensrette kravene til modeller i Banedanmark og Vejdirektoratet.
Selvom det som udgangspunkt er de fælles modeller, der er blevet arbejdet med, er det ikke ensbetydende med, at de øvrige modeller udenfor dette samarbejde er blevet glemt. De organisationsspecifikke modeller er til at finde i de enkelte organisationers publikationer og vil løbende blive opdateret efter den samme skabelon som de fælles modeller.

Valg af standard for detaljeringsgrad

Der findes mange forskellige standarder til at beskrive krav til modeller på forskellige niveauer. Der er Standarder fra både USA, England og Europa er blevet analyseret og holdt op imod hinanden, hvorefter der er taget en beslutning, om at lægge sig op ad den danske standard fra bygningsindustrien LOD-DK (som har sit udspring i den amerikanske standard, Level of Development).

Krav til fagmodeller

For at sikre at der stilles de korrekte krav til modellerne har det været vigtigt at inddrage relevante fagpersoner internt fra begge organisationer, såvel som at inddrage fagfolk fra branchen. Kravene i udgivelsen er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med interne fagfolk fra de fag hver enkelt model dækker og samtlige modeller er derefter sendt ud i branchen gennem BIM Anlægsforum. Det resulterede i næsten 200 kommentarer, som efterfølgende skulle gennemgås af gruppen, samtidig med, at der blev taget stilling til, hvilke der var relevante at indarbejde i materialet. Afslutningsvis blev der indkaldt til et høringsmøde, hvor branchen havde mulighed for at få en dialog med gruppen omkring det udsendte materiale.

Udgivelse af materialet

Afslutningsvis er denne udgivelse blevet indarbejdet i henholdsvis Banedanmarks CAD manual samt Vejdirektoratets nye hjemmeside for Modelstandard.
Selvom materialet er blevet udgivet på to forskellige platforme, og med to forskellige grafiske udtryk, vil man opleve, at kravene til de fælles modeller, samt en del af de generelle krav, er blevet ensrettet.

Det videre arbejde

Arbejdet med at udvikle og ensrette kravene til BIM-modeller slutter ikke her. Bl.a. vil der blive arbejdet videre med LOR (Level of reliabilty), ligesom der også vil blive arbejdet hen imod en mere objektbaseret tilgang til modellerne.

Tilbage til udgivelser