IKT-specifikationer

December 2020

Som led i det strategiske arbejde med at skabe et solidt BIM-fundament, har BIM Infra.dk udarbejdet en sammenskrivning af Banedanmark og Vejdirektoratets nuværende IKT krav.

Resultatet er et samlet paradigme, som består af fælles, generelle og projektspecifikke beskrivelser.

Dokumentet kan downloades her:

Paradigme IKT-specifikationer 1.10

Paradigme IKT-specifikationer 1.10 


IKT står for informations- og kommunikationsteknologi

Formålet med IKT-specifikationerne er:

  • at understøtte udarbejdelsen af IKT-specifikationer som aftalegrundlag mellem anlægsbranchens parter
  • at sikre, at udarbejdelsen af IKT-specifikationer kan foregå uanset størrelse af anlæg og udbudsform samt det IKT-tekniske niveau hos bygherren
  • at sikre, at alle tilvalgte IKT-ydelser og tilhørende leverancer er specificerede ved aftaleindgåelse.

 

Dokumentet definerer de specifikke IKT-krav og -forhold ved det enkelte projekt mellem de enkelte parter af en kontrakt. Dokumentet er derfor at betragte som en del af et aftalegrundlag. Det faglige indhold af ydelserne defineres i fagbeskrivelserne.

Dokumentet er tiltænkt som inspiration til øvrige interessenter, som indgår aftale om digitale leverancer, og kan anvendes som inspiration til at opbygge et bygherre- eller virksomhedsspecifikt dokument.

 


Dokument log

Version

Dato

Ændring

Baggrund

1.00

Nov 2019

Udgivelse af dokumentet

Første udgivelse af dokumentet

1.10

Dec 2020

Udviklings-/informationsniveau erstattet af LOD

Kapitel 8 ”Eksisterende forhold” ændret til ”Grundlagsmateriale”

Tilføjelse af vejledende tekster.

Ændret format til kolonne struktur

Div. mindre tekstændringer og rettelser

Interne tilbagemeldinger på baggrund af paradigmets brug i praksis