IKT-specifikationer

November 2019

Som led i det strategiske arbejde med at skabe et solidt BIM-fundament, har BIM Infra.dk udarbejdet en sammenskrivning af Banedanmark og Vejdirektoratets nuværende IKT krav.

Resultatet er et samlet paradigme, som består af fælles, generelle og projektspecifikke beskrivelser.

Dokumentet kan downloades her:

Paradigme – IKT-specifikationer 

  Paradigme – IKT-specifikationer 

Dokumentet har været gennem en branchehøring. Høringsmateriale , kommentarer og svar kan findes her:

https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-ikt-specifikationer/