Afsluttet: Høring – Krav til BIM modeller

Høring – Krav til BIM modelle

Hermed sendes en pakke indeholdende krav til de fælles modeller (se .zip-filen under høringens dokunemter). Materialet indeholder også et uddybende høringsbrev.

Høringsforløb

Der er udarbejdet et kommenteringsskema, hvori bemærkninger til pakken kan registreres og sendes til digi@bane.dk. Ved høringsfristens udløb samles kommentarerne, vurderes og evt. udarbejdes. Slutresultatet offentliggøres gennem Banedanmark og VDs hjemmesider, henholdsvis i CAD-manualen og Modelstandarden. Informationen herom bliver ligeledes publiceret som nyhed på biminfra.dk.

Frister

Efter ønske fra FRI, er høringsperioden udsat med to uger. Konsekvensen er at publicering af revideret Modelstandard og CAD-manual flytes til 15. februar 2020.

 

Udsendelse af høringsmateriale 28-10-2019
Deadline for kommentering 29-11-2019
Tilbagemeldings- og Høringsmøde 9-01-2020
Frigivelse af nye krav 15-02-2020
Tilbage til høring