Afsluttet: Høring – IKT-specifikationer

Høring – IKT-specifikationer

Hermed sendes en pakke indeholdende udkast til IKT-specifikationer til høring.

Der gøres opmærksom på:

  • Dokumentet indeholder en sammenskrivningen af Vejdirektoratet og Banedanmarks nuværende IKT-specifikationer
  • Dokumentet definerer de specifikke IKT-krav og forhold ved det enkelte projekt mellem de enkelte parter af en kontrakt. Dokumentet er derfor at betragte som en del af et aftalegrundlag
  • Resultatet er et samlet paradigme, som består af fælles, generelle og projektspecifikke beskrivelser.

 

Høringsforløb

Der er udarbejdet et høringsskema, hvori bemærkninger til pakken kan registreres og sendes til digi@bane.dk. Ved høringsfristens udløb samles kommentarerne, vurderes og evt. udarbejdes. Slutresultatet offentliggøres gennem BIM Infra.dk og tilrettes efterfølgende til de respektive organisationers paradigmer. Informationen herom bliver ligeledes publiceret som nyhed på biminfra.dk.

Svarene til de enkelte kommentarer sendes i videst muligt omfang til den, der har indsendt dem.

Frister

Udsendelse af høringsmateriale 10. maj 2019
Kommenteringsperiode 3. juni 2019
Opsamling og besvarelse August 2019
Frigivelse August 2019

 

 

Tilbage til høring