Format til udveksling af data

DDA udgivelse – juni 2013

Anbefaling – Format til udveksling af data og Checkliste

Vejdirektoratet, BaneDanmark, Femern A/S, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) og Danske Anlægsentreprenører (Dansk Byggeri) har indgået et branchesamarbejde for Det Digitale Anlæg.

En af arbejdsgrupperne i ovennævnte branchesamarbejde har beskæftiget sig med at skulle give en anbefaling af hvilke format der skal anvendes til, at udveksle projektdata (3D- modeller) mellem rådgivere, bygherrer og entreprenører uden tab af data og i et neutralt format.

Herudover har arbejdsgruppen arbejdet med at lave en checkliste til anvendelse når der i byggeriets faser skal ske aftale og udveksling af 3D projektdata mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

I arbejdsgruppen kunne det i forbindelse med afprøvning af filudveksling mellem de forskellige softwareprogrammer, konstateres, at der var forskel på hvordan LandXml regner trekantmodellerne ud i forhold til de forskellige softwareprogrammer. De forskellige modeller blev lagt ”ovenpå hinanden” og der kunne konstateres forskelle i trekanternes dannelse. Der er i den bilagte rapport ”LandXMLsurfaceCompareV2” beskrevet og vist konsekvenserne.

Arbejdsgruppens arbejde har resulteret i nedenstående anbefalinger:

Anbefaling format til udveksling af data:

Det anbefales, at man i formatudvekslingsvejen fra Bygherre/Rådgiver udleverer 3D-modellen i originalformat og tilhørende data i LandXML.

I formatudvekslingsvejen fra maskine til bygherre er det bygherre der bestemmer format.

Checkliste:

Der er udarbejdet en checkliste med tilhørende kommentarer til brug ved kontraktindgåelse mellem bygherre/rådgiver/entreprenør i både hoved- og totalentrepriser. Checklisten er udarbejdet for, at minimere risiciene ved udveksling af digitale data gennem LandXML, og for at optimere brugen af 3D i både projektering og ved udførelse.

Tilbage til anbefaling