Afholdt 24. september 2019 – Det har vi lært af testprojekter

Den 24. september 2019 blev der afholdt et ”gå hjem møde” i København. Mødet planlagt d. 25. i Skanderborg blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Temaet for mødet var Banedanmarks testprojekter. Med udgangspunkt i resultat fra en workshop med branchen i december 2018, valgte Banedanmark at udpege 2 igangværende projekter som testprojekter for at se på mulighederne for brug af BIM og digitalisering på mindre anlægsprojekter. Testresultater skal bidrage til implementering af det brede BIM-fundament.

Program:

  • Velkommen
  • Kort status om arbejdet i BIM Infra.dk
  • Refleksion og spørgerunde
  • Præsentation af testprojektet brorenovering
  • Præsentation af testprojektet georadar scanning
  • Diskussionsrunde
  • Afslutning og tak for i dag

 

Som forberedelse til møderne reflekterede deltagerne over hvordan branchen aktiv kan bidrage til udviklingen.

Lidt om testprojekterne:

  1. Der skal skiftes kantbjælke og rækværk på en jernbanebro. En visuel samarbejdsmodel er bygget vha. fotogrametri. Udbudsmaterialet herunder 3D model af det nye anlæg er linket sammen og bliver brugt ved udbud
  2. Georadar scanning skal testes på et begrænset område omkring Næstved st. for at afprøve teknologiens muligheder og begrænsninger ved kortlægning af eksisterende ledninger på jernbanearealer.

Dokumenter fra mødet