BIM Infra.dk testmodel

Marts 2021

BIM Infra.dk testmodel

For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med et sæt udviklingsrammer samt en række skabeloner. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Resultaterne vil løbende blive opsamlet og evalueret, og positive erfaringer vil i samarbejde med BIM anlægsforum blive indarbejdet i de eksisterende BIM infra.dk specifikationer og vejledninger. Testmodellen har fået sit eget hjørne på hjemmeside som kan findes her biminfra.dk/testmodel