Afholdt 9. og 10. oktober 2018 – Anvendelse af BIM i infrastruktur

 Dialogmøde afholdt omkring anvendelse af BIM i infrastruktur.

Hvordan anvendes 3D modeller i dagligdagens brug til optimering af processerne under projektering, ved udførelse og aflevering? Kan vi finde en fælles tilgang og skabe et bredt BIM fundament i den danske anlægsbranche?

BIM Infra.dk afholdte dialogmøde, hvor netop disse spørgsmål blev debatteret.

Møderne blev afholdt

 • D. 9. oktober 2018 kl. 15-17 Amerika plads 15, 2100 København Ø
 • D. 10. oktober 2018 kl. 14-16 Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg

 

Program for møderne

 • Velkommen
 • Kort status om arbejdet i BIM Infra.dk
 • Diskussion ud fra udsendte spørgsmål
 • Præsentation af forskellige anvendelser af BIM i infrastruktur
 • Diskussion ud fra udsendte spørgsmål og det vi lige har set og hørt
 • Afslutning og tak for i dag

 

På siden her kan findes mødets invitation, mødets præsentation, Cowi’s indlæg om BIM Uses samt opsamlingen fra BIM Infra.dk.

 


BIM anvendelse

I forbindelse med udformning af strategien for BIM Infra.dk er der udarbejdet en række tekniske rapporter. En af disse rapporter omhandler den generelle forståelse af BIM, hvor også konceptet BIM uses er blevet behandlet:

Hvert BIM use har forskellige elementer indenfor de 5 komponenter:

 1. Indsamle
 2. Generer
 3. Analyser
 4. Kommuniker
 5. Realiser

 

Ved projektets start udvælges de BIM uses som giver værdi i det konkrete projekt. De valgte BIM uses kan gå tilbage til fagene og understøtte eksekveringen af andre faglige processer. Hvert BIM use indeholder beskrivelse af anvendelsen, samt et procesdiagram som viser workflowet.

Hvert BIM use skal have en beskrivelse af hvorfor det udføres, med hvilken frekvens det udføres og hvad processen overordnet set indeholder, samt hvilken potentiel værdi det giver projektet, således at projektledelsen i samarbejde med BIM roller kan udvælge de uses som giver most value for money i det konkrete tilfælde.

Læs hele den tekniske rapport her:

 BIM i den danske anlægsbranche

Dokumenter fra mødet