Nyheder

Høring – Lagstruktur for Grundkort

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for Grundkort har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling. DDA har tidligere fremsendt en høringsudgave af TK lag fra 2012 med fagdisciplinbeskrivelsen "Kort" baseret på DSFL-koder. Med udgangspunkt i høringskommentarerne blev der besluttet at udarbejde en ny lagstruktur for kort & matrikel med fagdisciplinbeskrivelsen "Grundkort" baseret på FOT 5-strukturen. ... Læs mere

Temadag for branchesamarbejdet ”Det digitale anlæg”

Danske Anlægsentreprenører, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet har med det etablerede samarbejde om ”Det Digitale Anlæg” arbejdet med det formål at fremme brugen af digitale værktøjer og en effektiv digital informationsudveksling. Der er med dette samarbejde skabt en fælles ramme for informationsdeling, og udbredelse af vejledninger. Status er at de store bane- og vejprojekter alle projekteres digitalt, der udbydes som digitale modeller, som anvendes i tilbuds- og anlægsfasen. Branchesamarbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft stillet til rådighed fra de ... Læs mere

Lagstruktur for afløbsprojektering er frigivet som anbefaling

Lagliste for projektering af afløbsprojekter er frigivet under menupunktet ”Anbefaling” og kan hentes her. Den samlede pakke indeholder lagnavn med både danske og engelske beskrivelser for følgende fag:  TC – Administrative lag  TA - Afløb  TB – Bro lag  TF – Ledningsregistrering  TH – Havne  TR – Bane  TT – Tunnel  TV – Vej  TX – Generelle lag Der arbejdes på definering af lagstruktur for kort & matrikel lagene. Læs mere

Høringssvar – Lagstruktur for afløbsprojektering

Lagstruktur for afløbsprojekter (TA) blev sendt til høring i juni 2016. De indkommende kommentarer blev gennemgået i arbejdsgruppen. Besvarelserne blev sendt til de enkelte. En samlet oversigt kan ses her. Læs mere

Høring – Lagstruktur for afløbsprojekter

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for faggruppen Afløb har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling, samt dem af bentleyuser.dk definerede lag for disse faggrupper. Følgende lag er frigivet til høring: TA – Afløb lag Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Lagstruktur [Link] Læs mere

Referat af møder i arbejdsgruppen Lagstruktur – Afvandingsprojekter

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort og matrikel. Læs referaterne under: http://biminfra.dk/referat/lagstruktur/ Læs mere

Referat af møder i lagstruktur arbejdsgrupper

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort & matrikkel. Læs referaterne under: Lagstruktur for afvanding: http://biminfra.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TA_REF_20150825.zip Lagstruktur for kort & matrikel: http://biminfra.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TK_REF_20150818.zip Læs mere

Opstartsmøde omkring modelstandard

Der blev den 25 juni 2015 afholdt opstartsmøde i delprojektet ”Modelstandard”. Projektgruppen består af følgende personer: Steffen Bach (delprojektleder), Banedanmark Rasmus Fuglsang Jensen, Vejdirektoratet Hjortur Sigurdsson, Spotland Michael Jepsen, Grontmij Sven Ø. Ladefoged, Cowi Susanne Piil Asklund, Züblin Kim Nymann Eriksen, Vejdirektoratet   Referat fra mødet kan læses her: LINK Læs mere

Arbejdsgrupper for udarbejdelse af lagstruktur afvanding og kort & matrikel

Efter en længere pause, hvor lagstruktur for en del faggrupper blev revideret og publiceret skal vi starte 2 nye grupper op: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af lagstruktur for afvandingsprojekter Arbejdsgruppe for udarbejdelse af lagstruktur for kort, matrikel og opmåling   Vedr. afvandingslag så tager vi udgangspunkt i den struktur, der er defineret i de forskellige faggrupper for afvanding og supplerer med det, der ikke er en del af afvanding for den enkelte faggruppe. Det betyder fx at vejafvanding fremgår af vejprojektet mens den del, der sker ... Læs mere

Anbefaling omkring anvendelse af referencekoordinatsystemer

En arbejdsgruppe under det digitale anlæg har udarbejdet en anbefaling til håndtering af referencekoordinatsystemer i forbindelse med maskinstyring. Anbefalingen består af en folder med en række gode råd til den praktiske anvendelse. Desuden er opstillet en liste af punkter, som bygherren kan indarbejde i udbudsmaterialet. Materialet kan findes under menupunktet anbefaling Læs mere
« Forrige sideNæste side »