Nyheder

Banedanmark og Vejdirektoratet indgår samarbejde om den digitale transformation i anlægsbranchen

Banedanmark og Vejdirektoratet indgår samarbejde om den digitale transformation i anlægsbranchen Bestræbelserne på at udnytte fordelene ved digitaliseringen i anlægsbranchen har nået en milepæl. 18. april 2018 To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har netop indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området. Helt konkret vil parterne samarbejde om udnyttelsen af den digitale arbejdsform, der hedder BIM, og som står for ”Building Information Modelling.” ”BIM er en revolution af anlægssektoren,” ... Læs mere

Anbefaling – Lagstruktur for Grundkort

Arbejdsgruppen for definering af lagstruktur for Grundkort har afsluttet sit arbejde og resultatet er offentliggjort under menupunktet Anbefaling => Lagstruktur. Lagstrukturen er baseret på FOT 5-strukturen og erstatter de tidligere udgaver af kortlagene, som har været i høring i 2012. Den samlede pakke over de frigivne lagstrukturer kan hentes HER og indeholder lagnavn med både danske og engelske beskrivelser for følgende fag: TC – Administrative lag TA – Afløb TB – Bro lag TF – Ledningsregistrering TH – Havne TK – Grundkort TR – Bane TT – Tunnel TV – Vej TX – Generelle ... Læs mere

Opsamling af kommentarer vedr. frigivne lagstrukturer

Lagstrukturerne fra Det Digitale Anlæg har nu været ude i nogle år, og der kommer løbende nye fagdiscipliner til. Lagstruktur gruppen har modtaget flere henvendelser omkring ændringer eller tilføjelser i de nuværende lag. Derfor vil DDA samle evt. kommentarer til de frigivne lag i forbindelse med høringen af TK-lagene. Efterfølgende vurderes, hvorvidt kommentarerne giver anledning til at oprette en ny arbejdsgruppe, der tager stilling til kommentarerne. De allerede frigivne lag findes under: http://biminfra.dk/portfolio-item/lagstruktur/. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er d. 3. ... Læs mere

Høring – Lagstruktur for Grundkort

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for Grundkort har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling. DDA har tidligere fremsendt en høringsudgave af TK lag fra 2012 med fagdisciplinbeskrivelsen "Kort" baseret på DSFL-koder. Med udgangspunkt i høringskommentarerne blev der besluttet at udarbejde en ny lagstruktur for kort & matrikel med fagdisciplinbeskrivelsen "Grundkort" baseret på FOT 5-strukturen. ... Læs mere

Temadag for branchesamarbejdet ”Det digitale anlæg”

Danske Anlægsentreprenører, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Femern A/S, Banedanmark og Vejdirektoratet har med det etablerede samarbejde om ”Det Digitale Anlæg” arbejdet med det formål at fremme brugen af digitale værktøjer og en effektiv digital informationsudveksling. Der er med dette samarbejde skabt en fælles ramme for informationsdeling, og udbredelse af vejledninger. Status er at de store bane- og vejprojekter alle projekteres digitalt, der udbydes som digitale modeller, som anvendes i tilbuds- og anlægsfasen. Branchesamarbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft stillet til rådighed fra de ... Læs mere

Lagstruktur for afløbsprojektering er frigivet som anbefaling

Lagliste for projektering af afløbsprojekter er frigivet under menupunktet ”Anbefaling” og kan hentes her. Den samlede pakke indeholder lagnavn med både danske og engelske beskrivelser for følgende fag:  TC – Administrative lag  TA - Afløb  TB – Bro lag  TF – Ledningsregistrering  TH – Havne  TR – Bane  TT – Tunnel  TV – Vej  TX – Generelle lag Der arbejdes på definering af lagstruktur for kort & matrikel lagene. Læs mere

Høringssvar – Lagstruktur for afløbsprojektering

Lagstruktur for afløbsprojekter (TA) blev sendt til høring i juni 2016. De indkommende kommentarer blev gennemgået i arbejdsgruppen. Besvarelserne blev sendt til de enkelte. En samlet oversigt kan ses her. Læs mere

Høring – Lagstruktur for afløbsprojekter

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for faggruppen Afløb har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling, samt dem af bentleyuser.dk definerede lag for disse faggrupper. Følgende lag er frigivet til høring: TA – Afløb lag Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Lagstruktur [Link] Læs mere

Referat af møder i arbejdsgruppen Lagstruktur – Afvandingsprojekter

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort og matrikel. Læs referaterne under: http://biminfra.dk/referat/lagstruktur/ Læs mere

Referat af møder i lagstruktur arbejdsgrupper

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort & matrikkel. Læs referaterne under: Lagstruktur for afvanding: http://biminfra.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TA_REF_20150825.zip Lagstruktur for kort & matrikel: http://biminfra.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TK_REF_20150818.zip Læs mere
« Forrige sideNæste side »