Nyheder

Rammer for testprojekter

BIM Infra.dk testprojekter Den videre udvikling i BIM infra.dk vil tage udgangspunkt i testprojekter. For at skabe en ensartet tilgang er følgende model for test udarbejdet: Testprojekterne og deres planlægning vil tage udgangspunkt i BIM anvendelser. Her vil BIM execution planning ligge til grund for test og evaluering af de enkelte anvendelser. Målet er at udvikle og opdatere de eksisterende krav til BIM modeller (LINK) samt vores IKT specifikation (LINK), så det i fremtiden vil blive muligt at anvende BIM på nye og ... Læs mere

Nordiske lande inviterer verdens softwareleverandører til samarbejde om implementering af IFC-format for infrastruktur

Syv infrastrukturejere i fire nordiske lande er gået sammen om en opfordring til infrastrukturbranchens større softwareleverandører om at deltage i arbejdet med at implementere det åbne IFC-format til anvendelse i infrastrukturprojekter. Læs brevet her. Det nordiske samarbejde mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige – Nordic Road and Rail BIM Collaboration – har gennem nogle år arbejdet for en fælles nordisk tilgang til at udvikle og anvende BIM til infrastrukturprojekter. De nordiske lande har mange lighedspunkter og bruger samarbejdet til at udveksle erfaringer ... Læs mere

Opdateret lagstruktur

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden til BIM niveau 3, er der lavet en vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Ændringerne er udarbejdet som et brancheprojekt i BIM Anlægsforum, og har været i bred høring i branchen. Link til udgivelse: https://biminfra.dk/portfolio-item/lagstruktur/   Læs mere

Revurderet CAD-lagstruktur i høring

Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen. For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, besluttede styregruppen for BIM Infra.dk at igangsætte udvalgte opgaver vedrørende vedligeholdelse og revision af den eksisterende DDA cad lagstruktur. Arbejdet blev igangsat i april 2019, og bidragene til opdateringerne er kommet fra branchen. Resultatet er sendt til høring og kan findes her: https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-cad-lagstruktur/ Frist for kommentering er ... Læs mere

Systematik for BIM anvendelser

I BIM Infra.dk vil vi teste og udvikle vores anvendelse af BIM. Netop nu er vi ved at undersøge, hvilken systematik for BIM anvendelser vi skal bruge. Derfor har sat gang i en lille undersøgelse, og vi håber, at du har 10 minutter til at dele viden om anvendelsen af BIM gennem vores spørgeskema her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OBW-Edh5OUmCuLdngF2CW3QZ0EYvgyFJphgubO6zaORUNVYwTjFLRlE2RTJaQTMzSFo2U0I0ODZIVS4u   Læs mere

BIM niveau 2

Siden april 2018 har Banedanmark og Vejdirektoratet startet et strategisk samarbejde for at implementere BIM i anlægsbranchen. Det første trin har været at koordinere de krav, som allerede har været gældende i organisationerne og skabe fundamentet for en fælles tilgang til BIM niveau 2 i branchen. Resultat af arbejdet kan ses på www.biminfra.dk under menupunktet ”Udgivelser”, og kan bruges af hele branchen. Med udgivelse af Banedanmarks CAD manual version 02.00 (https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/CAD/CAD-manual) og oprettelse af et nyt site hos Vejdirektoratet (http://digitalvej.vejdirektoratet.dk/Sider/default.aspx) er kravene tilpasset med ... Læs mere

bSI Summit 2019 Beijing – Rejsebeskrivelse

BIMinfra.dk følger med i et stort internationalt samarbejde omkring et fælles data-udvekslingsformat, IFC. Arbejdet foregår gennem organisationen BuildingSmart International (bSI), hvor de forskellige lande kan stille arbejdskraft og økonomi til rådighed. Fra Danmark støtter vi primært økonomisk samtidig med, vi følger udviklingen af formatet tæt, da vi forventer, vi vil anvende det på sigt. Hvert halve år samler bSI medlemmer fra hele verden til summits, hvor fremdrift og resultater præsenteres. BIMinfra.dk deltog med to deltagere, Gita Monshizadeh fra Banedanmark og Helle Nedergaard ... Læs mere

Udgivelse af IKT specifikationer

Resultatet af arbejdet med fælles IKT - specifikationer ligger nu på vores hjemmeside under udgivelser og kan findes her: BIM Infra.dk IKT-Specifikationer I forbindelse med udarbejdelse af materialet inviterede Vejdirektoratet og Banedanmark d. 27. maj til en høringsworkshop for eksterne rådgivere, entreprenører og bygherre. På projektgruppens vejene vil vi gerne sige tak for den store opbakning til høringsworkshoppen. Det var konstruktive input der blev bragt på bordet. De input som projektgruppen har fået, er så vidt det er muligt, blevet indarbejdet i ... Læs mere

Høring om krav til BIM modelle igangsat

Der er netop igangsat en høring angående krav til BIM modeller. Høringsmaterialet kan findes på siden her: https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-krav-til-bim-modeller/ Efter ønske fra FRI, er høringsperioden udsat med to uger. Konsekvensen er at publicering af revideret Modelstandard og CAD-manual flytes til 15. februar 2020. Der arbejdes derfor nu efter følgende tidsplan   Udsendelse af høringsmateriale 28-10-2019 Deadline for kommentering 29-11-2019 Tilbagemeldings- og Høringsmøde 9-01-2020 Frigivelse af nye krav 15-02-2020 Vi ser frem til branchens input og tilbagemeldinger.Materialet indeholder et kommenteringsskema, hvori bemærkninger til pakken kan registreres og sendes til digi@bane.dk. Læs mere

Nordic Study of Classification Systems

Nordic Study of Classification Systems for Infrastructure & Transportation (published 21.10. at 8.00)   The report investigates the current state of classification for the built infrastructure environment, while acknowledging that present tools and systems need to recognise the rapid move towards a full digital description of assets and their functions. It examines criteria for transition and future classification systems. In addition the report looks towards fully information modelled outputs and linked information, which create a ‘Smart Infrastructure’ world.   The seven Road and Rail administrations ... Læs mere
Næste side »