Nordiske lande inviterer verdens softwareleverandører til samarbejde om implementering af IFC-format for infrastruktur

Syv infrastrukturejere i fire nordiske lande er gået sammen om en opfordring til infrastrukturbranchens større softwareleverandører om at deltage i arbejdet med at implementere det åbne IFC-format til anvendelse i infrastrukturprojekter. Læs brevet her.

Det nordiske samarbejde mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige – Nordic Road and Rail BIM Collaboration – har gennem nogle år arbejdet for en fælles nordisk tilgang til at udvikle og anvende BIM til infrastrukturprojekter. De nordiske lande har mange lighedspunkter og bruger samarbejdet til at udveksle erfaringer om BIM og stå stærkere i påvirkningen af den internationale standardisering på BIM-området.

Infrastrukturprojekter understøttes

BuildingSMART International har udvidet IFC-formatet til også at understøtte infrastruktur. Det arbejde har de syv infrastrukturejere i det nordiske samarbejde har været involveret i og har på den måde taget ansvar for bygherrernes rolle i at påvirke udviklingsprocessen.

Målet er at offentliggøre en endelig åben standard i løbet af 2021, og de nordiske lande har et fælles mål om at gøre den nye standard til et krav til leverandører i kommende infrastrukturprojekter.

Opfordringen til softwareleverandørerne er givet via et brev, der inviterer til deltagelse i en gruppe, der skal arbejde med at implementere det åbne IFC-format. Der er allerede kommet flere positive tilbagemeldinger fra softwareleverandører, der er interesserede i at deltage i IFC Infra-gruppen.

Vejdirektoratet og Banedanmark deltager i det nordiske samarbejde som enkelt-organisationer, men arbejdet planlægges, støttes og koordineres gennem BIM Infra.dk

Nordic Road and Rail BIM Collaboration:
  • Danmark: Banedanmark og Vejdirektoratet
  • Finland: Finnish Transport Agency
  • Norge: Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR
  • Sverige: Trafikverket