Modenhedsmodel

 


 

BIM Infra.dk modenhedsniveau 0

Repræsenterer den traditionelle metode som har været kendt inden for anlægsbranchen i generationer. Niveau 0 er delt i to, hvor første del repræsentere en analog arbejdsgang med udgangspunkt i tegningsproduktion. Forskellige fagområder deler informationer ved tegningsudveksling.

Anden del introduceres CAD som hjælpeværktøj til at understøtte og erstatte analoge arbejdsgange. Slutresultatet er fortsat 2d tegninger som produceres digitalt. Som supplement til de analoge tegninger anvendes digitale formater som pdf og TIFF til arkivering. Under udarbejdelsen arbejdes med 3d modeller for linjeføringer og vej/jernbane opbygning for udtrækning af jordmængder. Grafisk fremstilles det som 2d gennem planer, længde- og tværsnit. Øvrige fagområder arbejder typisk i 2d. CAD programmerne arbejder grafisk i 2d med mulighed for at få samlet forskellige fagområder.

 

BIM Infra.dk modenhedsniveau 1

De traditionelle tegninger suppleres med digitale 3d modeller i proprietær formater til anvendelse under både design, udførsel og ved aflevering. Der arbejdes med simple 3d objekter eller symboler som lokaliseres gennem deres grafiske placering i modellen, hvor data er grupperet for hvert fagområde og sorteret gennem forskellige lag. CAD-programmernes visuelle fremstilling af modellerne anvendes til koordinering og kontrol. Til opbevaring og udveksling på filniveau anvendes et hjemmesidebaseret projektWEB. Entreprenøren anvender maskinstyring i forbindelse med jordarbejde.

 

BIM Infra.dk modenhedsniveau 2

Anvendelsen af tegninger som del af udbudsmateriale minimeres og informationer videregives i stedet gennem 3d modeller. Her arbejdes med 3d anlægsobjekter, som geometrisk gengives for den ydre afgrænsning. Størstedelen af fagområderne arbejder i 3d og der sker en systematisk koordinering på tværs. Der sker i højere grad en mængdekontrol ud fra modellerne. De visuelle kontroller suppleres med en maskinel kollisionskontrol. Entreprenøren anvender modeller i forbindelse med beregning af tilbud, samt til maskinstyring inden for opbygning af vej/banen. Projektets dataudveksling sker gennem et projektweb placeret på en fælles server, som ligeledes håndterer en simpel processtyring. Hvor der eksisteres valide og softwareunderstøttet åbne BIM-formater som dækker anlægsområdet anvendes dette. Alternativt anvendes de proprietær formater. I forbindelse med afslutning af anlægsarbejdet suppleres det traditionelle som udført materiale med digitale modeller. Driftssystemer henter delvist informationer fra de digitale modeller

 

BIM Infra.dk modenhedsniveau 3

Der arbejdes med unikke 3d anlægsobjekter og de trykte tegninger bliver et arbejdsværktøj som repræsenterer et øjebliksbillede af modellen. Niveau 3 er opdelt i to dele, hvor første del arbejder med informationer som har interesse for anlægsdelen. Modeller eller dataudtræk kan vises på mobile enheder og bygger på informationer fra et fælles projektweb. Data udveksles gennem åbne BIM-formater, og der laves løbende en validering af både data og digitale processer. Anlægsobjekterne anvendes til simuleringer af arbejdsgange, sammenkobling til tidsplaner og lignende. Som udført dokumenteres på anlægsobjektniveau.

I anden del af niveau 3 arbejdes udvides anlægsobjekterne med information omkring drift og vedligehold. BIM data udveksles og tilgås gennem mobile enheder. Projektweb anvendes til håndtering og styring af processer. Modelinformationen indgår omkring produktion og montering, og informationerne overdrages til drift og vedligehold. Generelt arbejdes på at automatiserer processer for håndtering og udveksling af data,

 

BIM Infra.dk modenhedsniveau 4

Al dokumentation omkring et anlægsprojekt kobles til anlægsobjekterne som beriges gennem de forskellige livscyklustrin. Der skabes mobil adgang på objektniveau, hvor det er muligt at tilgå alt dokumentation. Modellerne opdateres løbende ved brug af sensorer eller input fra andre datakilder som eksempelvis vejrdata, selvkørende biler eller andet. Data udstilles så en bred række af interessenter får live adgang til informationer gennem en anlægsdataserver. BIM modellen danner grundlag for beslutninger vedrørende anlægsbygherrens assets, men indgår også som en delmængde i et fælles digitalt samfund.