Mød Det Digitale Anlæg på nettet

Brancheforeningen Det Digital Anlæg (DDA) har nu fået sit eget univers på nettet. Hjemmesiden er rettet mod alle med interesse for brugen af digitale værktøjer og standardiseringer af digitale data i anlægsbranchen.

Dette finder du på siden
På hjemmesiden kan du blandt andet deltage og holde dig opdateret om høringsprocesser, følge udviklingen med hensyn til standardiseringer og læse nyheder inden for området. Mødereferater vil også være offentligt tilgængelige.

Kom med feedback
Vi vil gerne have feedback på hjemmesiden, så har du en god idé til indholdsdelen eller til en ny funktionalitet, må du gerne henvende dig via vores kontaktside.

Samarbejdspartnere
Det Digitale Anlæg består af medlemmer fra Danske anlægsentreprenører (Dansk Byggeri), FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), Banedanmark, Femern A/S og Vejdirektoratet.