Lagstruktur for projektering af jernbaner er frigivet som anbefaling

Lagliste for projektering af baneprojekter frigivet under menupunktet ”Anbefaling” og kan hentes her. Den samlede pakke indeholder lagnavn med både danske og engelske beskrivelser for følgende fag:
TC – Administrative lag
TB – Bro lag
TF – Ledningsregistrering
TH – Havnelag
TR – Bane
TT – Tunnel lag
TV – Vej lag
TX – Generelle lag
Høringsprocessen for kort & matrikel lagene viste, at der er brug for større ændringer til kodningen. Lagene bliver derfor ikke frigivet i denne omgang og afventer en større revidering med input fra branchen.