Lagstruktur for anlægsdiscipliner er frigivet til høring

Arbejdsgruppen for definering af  lagstrukturer til anvendelse i anlægsbranchen har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret i bips publikation C201, Lagstruktur 2005 og er opdateret og udvidet løbende af bentleyuser.dk.
Følgende laggrupper er frigivet til høring:

•TC – Administrative lag
•TB – Bro lag
•TF – Ledningsregistrering
•TH – Havnelag
•TT – Tunnel lag
•TV – Vej lag
•TX – Generelle lag
Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Lagstruktur.