Lagstruktur for 7 faggrupper er frigivet som anbefaling

Laglister for følgende faggrupper er frigivet under menupunktet ”Anbefaling” og kan hentes her. Listerne er forsynet med både danske og engelske beskrivelser.

TC – Administrative lag
TB – Bro lag
TF – Ledningsregistrering
TH – Havnelag
TT – Tunnel lag
TV – Vej lag
TX – Generelle lag

Der arbejdes på lagstruktur for projektering af jernbaner. Lagstrukturen sendes til høring ultimo juni.