Høring

Som en del af samarbejdet med branchen gennemføres der løbende høringer af det materiale som BIM Infra.dk udarbejder. Annoncering af høringer sker dels gennem BIM Anlægsforum og dels gennem hjemmesiden her. Høringerne er åbne for alle, og ved afslutning lægges høringssvarene på hjemmesiden under de enkelte høringer.