Høring – Lagstruktur for Grundkort

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for Grundkort har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling.

DDA har tidligere fremsendt en høringsudgave af TK lag fra 2012 med fagdisciplinbeskrivelsen “Kort” baseret på DSFL-koder. Med udgangspunkt i høringskommentarerne blev der besluttet at udarbejde en ny lagstruktur for kort & matrikel med fagdisciplinbeskrivelsen “Grundkort” baseret på FOT 5-strukturen. Denne udgave, som hermed sendes til høring, erstatter de tidligere udgaver af kort & matrikel lag anvendt i anlægsbranchen.

Frist for fremsendelse af høringskommentarer er 3. april 2017. Læs mere om høringen og høringsforløbet under [Link]