Dialogmøder

BIM Infra.dk samarbejder med branchen gennem BIM Anlægsforum. En af aktiviteterne er her åbne dialogmøder, hvor deltagerne kan bidraget til en konstruktiv dialog om anvendelse af BIM inden for infrastruktur. Emnerne tager udgangspunkt den strategiske målsætning og dialogen bidrager til løsning af de interne projekter. Målgruppen for møderne er alle, der er involveret i projektering, udførelse og aflevering, som bliver påvirket og involveret i brug af 3D modeller i dagligdagen.

Vi inviterer derfor løbende til en række åbne dialogmøder for at skabe rammerne for en diskussion af aktuelle og vigtige emner på tværs af branchen, som bidrager til udarbejdelse af de nye standarder. Møderne afholdes som gå hjem møder, hvor vi har planlagt et eller flere indlæg om et emne og efterfølgende er der mulighed for en fælles diskussion. Møderne bliver afholdt i både København og Skanderborg.