Erfaring

Styregruppen udvælger delprojekter inden for gruppens indsatsområder. Beskrivelse af delprojekternes arbejdsområde, sammensætning og delresultater under arbejdsprocessen bliver lagt på denne side. Erfaringerne består af materiale som endnu ikke har karakter af en anbefaling, eller det kan være informationer omkring projekterne, som kan have andres interesse.

Totaloversigt høringer.


 

  • Dataindsamling fra entreprenørmaskiner

    ID nr. 2013-103.

    I dag benyttes 3D-modeller og maskinstyring allerede, men på et niveau hvor det fulde potentiale langt fra er opnået. Flere arbejdsmetoder ville kunne forbedres, hvis 3D-modellerne blev bedre integreret, end de er på nuværende tidspunkt. For at kunne benytte data fra maskiner i fremtiden er det nødvendigt at opstille en række tekniske krav, som gør data valid og troværdig for modtageren.